رضـــا

فانتزی کلاس درس

فانتزی کلاس درس

یکی از فانتزیام اینه که استاد منو تهدید کنه که بهت صفر میدم بعد منم در حضور همه برم جلوش و سرمو بکوبم به دیوار بگم : “منو از نمره میترسونی ؟!!! من زندگیمو باختم استاد… برو از خدا بترس ”

یعنی ما اینجور دل و جرات داریم !

من :‌ :beatup:

همکلاسیا : :rotfl:

معلم : :-|

خروج از نسخه موبایل