دوباره برگشتم با سایت قبلی ! نمیدونم مشکل از منه یا قسمت اینه که هر سال باید سایت یکی دو هاه داون باشه … این بار تونستم بک آپ رو برگردونم ، مثل دفعه قبل نشد که کلا سایت پرید :-D … امیدوارم همینطوری ادامه بدیم … من و شما یعنی ما …