رضا
یادداشت

صبوری

چون بیش از حد صبوری گمان کردند که هیچ چیز را احساس نمیکنی

مطالب مرتبط

دیگه نمی خوام

رضا حسینی مقدم
29 آذر 1390

یه جا کنارم

رضا حسینی مقدم
14 اسفند 1391

خودم

رضا حسینی مقدم
7 مهر 1394
خروج از نسخه موبایل