رضا
نقل‌قول

آنی

تا در طلب گوهر کانی کانی؛ تا در هوس لقمهٔ نانی نانی.
این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی؛ هر چیز که در جستن آنی آنی.

مطالب مرتبط

گلایه

رضا حسینی مقدم
14 فروردین 1397

گوی آغلاسین

رضا حسینی مقدم
22 تیر 1394

برو آنجا که تو را منتظرند

رضا حسینی مقدم
11 آبان 1400
خروج از نسخه موبایل