رضا
نقل‌قول

ديوانه! من مى بينمش

crazy i see her

چشم خود بستم که ديگر چشم مستش ننگرم
ناگهان دل داد زد: ” ديوانه! من مى بينمش “

مطالب مرتبط

سیگار

رضا حسینی مقدم
1 مرداد 1392

زندگی …

رضا حسینی مقدم
18 خرداد 1392

تنهایی برای همیشه

رضا حسینی مقدم
10 مرداد 1391
خروج از نسخه موبایل