وای با حال ما پسرا اگه دخترا اینجور باشن :-D به قول معروف ، دخترا شب یه جورا ( O:-) ) ، صبح یه جور (  :cow2: ) …. عكس بالا سمت چپ عكس صبحه ، پایین راستیه مال نصف شب :rotfl: