آرشیو تگ: بخشش

خوب است

خوب است

خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند… و رفتنش چیزی از آن کم…! حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد؛ باید که جای پایش در این دنیا بماند. آدم خوب است که آدم بماند و آدم تر از دنیا برود. نیامده ایم تا جمع کنیم آمده ایم تا ببخشیم آمده ایم تا عشق را؛ ایمان را؛ دوستی را؛ با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم. آمده ایم تا ... بیشتر بخوانید »

برو بالای صفحه