امروز داشتم موزیك گوش میمدادم به این موزیك برخوردم …. یه جورایی به ماجرای قبلی ( PoWeR ) ربط داشت یه جورایی هم كه نه … خیلی ربط داره :heart: !، گفتم آپش كنم … آهنگ حلقه از مجید خراطها …. فقط تو بیت یكی…