آرشیو تگ: زمین و زمان

“ می و میخانه مست و می کشان مست؛ زمین مست و زمان مست آسمان مست ”

برو بالای صفحه