03 آذر 1402
Colored
فتوبلاگ

رنگی

همه رنگی میکشنت (تو رو میکشن) ولی نمیدونن رنگ وجودت سیاه تر از سیاهه

Sefid Siah
یادداشت

سفید، سیاه

تا حالا شده وسط یه شهر گم بشی؟! تا حالا شده بخوای فقط راه بری بدون اینکه بدونی کجا میری، كجا هستی، بدون اینکه بدونی برا چی داری میری؟! این همه آدم، اما هیچ کس رو نمیشناسم. همه فقط زل زدن به گیجی و منگی…