آرشیو تگ: شب و صبح

“ قفلیم رو ساعت هامون؛ صبح رو شب و شب رو صبح میکنیم بدون همه، با هیچ و پوچ ”

برو بالای صفحه