آرشیو تگ: صحنه اعدام

هنوز

هنوز

هنوز ؛ درهمین نزدیكی ما، مردى گوسفند می کشد و خونش را به ماشین چند صد میلیونى اش میمالد ! پسری پشت ماشینش می نویسد : «بیمه قمر بنی هاشم»، یا می نویسد «یا جد فلانی» اما مثل یابو میراند ! هنوز برای ازدواج استخاره می کنند نه تحقیق ! هنوز توی چاه پول می ریزند و نامه عربی پست می کنند ! هنوز مردم چشم دیدن بوسه عشق را ندارند درحالیكه برای دیدن صحنه اعدام باشوق ... بیشتر بخوانید »

برو بالای صفحه