آرشیو تگ: عاشقی

عشق در معانی مختلف

عشق در معانی مختلف

از معلم دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: حرام است. از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول محور نقطة قلب جوان میگردد. از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان است. از معلم زبان پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:همپای. از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:محبت الهیات است. از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها عنصری است که بدون اکسیژن میسوزد. از معلم ریاضی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها عددی است که هرگز ... بیشتر بخوانید »

برو بالای صفحه