آرشیو تگ: فروغی بسطامی

“ تا شدم بی خبر از خویش، خبرها دارم. بی خبر شو که خبرهاست در این بی خبری ”

- فروغی بسطامی -
برو بالای صفحه