آرشیو تگ: فشن دختر ایرونی

فشن دختر ایرونی !

فشن دختر ایرونی !

آهای دختر خانومی که که از این مقنعه جدیدا سرتون میکنید و بنداشو رو سرتون پاپیون میزنید ، خیلی خیلی باحالید … منو یاد دوس دختر میکی موس (!) میندازید … ما پسرا میدونیم که یه موجودی به نام دختر هم وجود داره ! لازم نیست شما اینجوری لباس بپوشید( فشن دختر ایرونی )  … خداییش ، عکس پایین رو نگاه کنید ( یکمی تار افتاده ) خوب عروسک قبول ، خرس قبول ، چه مییدونم میکی ... بیشتر بخوانید »

برو بالای صفحه