آرشیو تگ: كنكور

“ خدایا از ما حرکت از تو دست انداز، سرعت گیر، پیچ خطر ناک... حتی جاده باریك میشود ! خدایا خیلی دوست دارم، یعنی ”

برو بالای صفحه