آرشیو تگ: لحظه بیداری

چه به كام و
چه به نام و
چه به دام،
زندگی معركه همت ماست.
زندگی ميگذرد
چه به راز
زندگی لحظه بيداري ماست.

برو بالای صفحه