آرشیو تگ: من؟

شاید آخرین انتخاب ، بهترین باشد

شاید آخرین انتخاب ، بهترین باشد

امروز دوباره شروع کردم به نوشتن، خودکار و یک کاغذ سفید طویل، با یک ذهن پر آشوب با درد های روی هم انباشته…. آنقدر ننوشتم که میخوام هر حرف و کلمه را به اندازه یک جمله بنویسم، تا جای این ... بیشتر بخوانید»»

برو بالا !