آرشیو تگ: من؟

شاید آخرین انتخاب ، بهترین باشد

شاید آخرین انتخاب ، بهترین باشد

امروز دوباره شروع کردم به نوشتن، خودکار و یک کاغذ سفید طویل، با یک ذهن پر آشوب با درد های روی هم انباشته…. آنقدر ننوشتم که میخوام هر حرف و کلمه را به اندازه یک جمله بنویسم، تا جای این همه جای خالی را پر کند… بعد از این همه مدت هنوز منم را پیدا نکردم … به این فکرم که شاید نتوانم خودم را پیدا کنم، شاید تا ابد میدانی از آن زمان تاکنون نظرم در مورد ... بیشتر بخوانید »

برو بالای صفحه