آرشیو تگ: نوروز مبارك

امروز و فردا

امروز و فردا

تاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ تبلورت مهمه. اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل و بجا بودنت مهمه. منطقه زندگیت مهم نیست، منطق زندگیت مهمه. ظاهر و تیپت مهم نیست، اصل و باطنته که مهمه. گذشته زندگیت مهم نیست،امروزت مهمه که چه گذشته ای واسه فردات بسازی. نوروزتون مبارک بیشتر بخوانید »

برو بالای صفحه