آرشیو تگ: پست

Mast-o-Past

گر به دولت برسی / مست نگردی مردی
گر به ذلت برسی/ پست نگردی مردی
اهل عالم همه بازیچه ی دست هوسند / گر تو بازیچه این دست نگردی، مردی

برو بالای صفحه