آرشیو تگ: 7 آبان

روز جهانی کروش

روز جهانی کروش

اینهمه گفته مى شود که کورش ساخته و پرداختهء قرن اخیر است او یک شاه معمولى بوده که خداى خود مردوک را مى پرستیده. هیچ نامى از چنین پادشاهى در کل تاریخ ایران وجود ندارد ( جز در ١۵٠ سال اخیر ) او هم مانند دیگر شاهان براى تصرف سرزمین ها خونها ریخته و انسانها کشته است. اینهمه گفته مى شود کورش هیچ جایى برده دارى را لغو نکرده است بلکه فقط یهودیان را نجات داده است. ... بیشتر بخوانید »

برو بالای صفحه