آنامین ساچلارینین آغ گولونه قربان اولوم ترجمه: فدای گل سفید موهای مادرم بشم.