04 تیر 1403

Simply it means that I forgot to categorize this post or maybe it doesn’t belong to the context scope of this website.


رنگارنگ

ما فقط می دویم.

به انسان ها نگاه کن و دل بسوزان. به خودت در میان آدم ها نگاه کن و به حال خویش دل بسوزان . در غروب پرابهام زندگی، کورمال کورمال ، یکدیگر را لمس می کنیم ، می پرسیم ، گوش می دهیم و برای کمک...
even good even bad
رنگارنگ

چه خوب چه بد

این روزا چه خوب چه بد، میگزرن تو یه چشم به زدن… میخوام ازشون استفاده کنم… یعنی کل آبشونو بکشم… فک کنم دارم دیوونه میشم :(
Persian Gulf
رنگارنگ

خلیج فارس

با اینکه ترکم، اهل آذربایجانم ولی در هر صورت ایرانیم… ایران وطنمه، ازش همایت میکنم 3>