دارم رو قالب جدیدی که قول داده بودم کار میکنم… خسته شدم خداییش :(