دارم رو قالب جدیدی كه قول داده بودم كار میكنم… خسته شدم خداییش :(