چه خوب چه بد

این روزا چه خوب چه بد، میگزرن تو یه چشم به زدن…
میخوام ازشون استفاده کنم… یعنی کل آبشونو بکشم…
فک کنم دارم دیوونه میشم :(