09 خرداد 1403
Repeat exactly what someone else has said or written.

حضور جاودانه اجسام
نقل‌قول

اسیر حضور جاودانه اجسام

سالها زندگی در خانواده‌ای متوسط با مادری که ظرف ماست را تبدیل به گلدان میکرد، لاستیک ماشین را باغچه و یخچال سوخته را کمد دیواری، به تو می‌آموزد که چگونه اشیاء را به اسارت خود در آوری. اسارتی که آنها را محکوم می‌کند تا همیشه...
پل الوار
نقل‌قول

‏شب هرگز مطلق نیست

‏شب هرگز مطلق نیست سرانجام هَر غمی به پنجره‌ای باز ختم می‌شود پنجره‌ای که آنجا می‌درخشد همیشه رویایی بیدار می‌ماند آرزویی که خشنود می‌کند گرسنه‌ای را قلبی سخی دستی باز چشمی مواظب یک زندگی زندگی‌ای که با دیگران تقسیم کنیم
Dandelion
نقل‌قول

برو آنجا که تو را منتظرند

قاصدک هان چه خبر آوردیقاصدک هان چه خبر آوردیاز کجا وز که خبر آوردیخوش خبر باشی اما اماخوش خبر باشی اما اماگرد بام و در من بی ثمر میگردیگرد بام و در من بی ثمر میگردیانتظار خبری نیست مراانتظار خبری نیست مرانه ز یاری نه...