01 اردیبهشت 1403

Engineering is the practice of using natural science, mathematics, and the engineering design process to solve technical problems, increase efficiency and productivity, and improve systems.


irans national building regulations
مهندسی

مباحث 23 گانه مقررات ملی ساختمان (آخرین ویرایش)

مقررات ملی ساختمان در قالب ۲۳ جلد کتاب که هر جلد مربوط به یک مبحث و موضوع خاص می‌باشد از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشرشده است. در این پست نسخه PDF آخرین ویرایش مباحث بیست‌وسه گانه مقررات ملی ساختمان به همراه اصلاحیه‌ها و غلط‌نامه‌های مربوطه جهت دانلود قرار داده‌شده…