اینم سرعت اینترنت ایران در راستای سال 1414 :-D  … بابا مردیم از خنده !!! تو ابر کامپیوترها هم نمیشه با این اسپید فایل رو کپی زد ، حالا میخوایم با سرعت 144.961 GB/sec دانلود کنیم ؟!!! ولی یادتون نره اینجا ایرانه :) درضمن ،...