آرشیو تگ: داشتن

“ واس من خواستن یعنی داشتن ... اگه ندارمت بدونم نمی خواستمت  ”

- خواستن -
برو بالای صفحه