İl ötdü, ay keçdi, Qəlbimi açmadım heç kimə, Heç kimə, mən, yar… Yan bir şimşək kimi Ömrümdən keçginən, Keçginən, keçginən sən, yar. Fəsillər adlandı, Könüllər odlandı, Sevənlər şadlandı, Bəs, mən? Neynim, neynim, gəl. Taleyim gəl, Gəl məni qurtar bu hicran əlindən. Dağlara qar düşər, Hələ…