ایول به این بروبکس دانشجویی… عکسو ببین حال کن… بعدا بگید پسرا آرایش نمیکنن… چه میدونم لباس های شیک و پیک نمیپوشن… اینم یه نوعشه… اگه پسرا همچین کارایی رو بکنن میشن توپ، ماه، مامانی…  :rotfl: