یعنی نمیدونم مردم چقدر میتونن بی شعور باشن ! یعنی تنها کلمه ایه که میتونم استفاده کنم اینجا ! قالب رو برداشتی ؟! باشه. لینک کپی رایت رو خودم نذاشتم چون میدونم هیچ جا رعایت نمیکنن ! اونم باشه. طرح بندی قالب رو که کپی...