28 خرداد 1403
یادداشت

آنا جان

آنامین ساچلارینین آغ گولونه قربان اولوم ترجمه: فدای گل سفید موهای مادرم بشم.
U Are Important For Me
دل‌نوشت

مهمین برام

هر از گاهی، با خواهرت شوخی کن، دستش بنداز، بغلش کن … برو پشت در قایم شو و بترسون داداشتو، محکم بزن به شونش، هواشو داشته باش … مامانتو قلقلک بده تا از خنده نتونه حرف بزنه، کاری کن پیش دوستاش پُزتو بده، کیف کنه...