آرشیو تگ: کشاورز

“ بندگانم را آگاه کن که من بخشنده‌ مهــــربانم ”

- آیه 49 سوره حجر -
برو بالای صفحه