این طراحی رو كه میبینید پارسال طراحی كردم. میخوام واس سال بعد چاپش كنم، روی یه تیشرت سفید با اجازتون :)