این طراحی رو که میبینید پارسال طراحی کردم. میخوام واس سال بعد چاپش کنم، روی یه تیشرت سفید با اجازتون :)