آهنگ احساسی Halil Sezai – Gece از آلبوم Ervah-ı Ezel متن آهنگ و ترجمه : [Gece, sessiz, nefessizGece, sensiz, çaresiz ] x2 شب، بیصدا، بدون نفسشب، بی تو، بدون چاره Gece, korkunç, karanlık, karanlıkGün ağarmadan gel شب، وحشتناک، تاریک، تاریکقبل از روشنایی روز بیا [ Gece, yalnız,...