İl ötdü, ay keçdi,Qəlbimi açmadım heç kimə,Heç kimə, mən, yar…Yan bir şimşək kimiÖmrümdən keçginən,Keçginən, keçginən sən, yar. Fəsillər adlandı,Könüllər odlandı,Sevənlər şadlandı,Bəs, mən?Neynim, neynim, gəl.Taleyim gəl,Gəl məni qurtar bu hicran əlindən. Dağlara qar düşər,Hələ mən yanaram,Yanaram, yanaram, mən, yar.Yadıma yar düşərHəsrətdən donram,Donram, donram, mən, yar. Fəsillər...