مجموعه ای از آهنگ ISYAN از Halil Sezai, Burhan CatiliAyda MosharrafAhmet Parlak و Ebru Gundes

متن آهنگ :

Benim bu derdim
Ne yağan yağmurda
Ne yalancı sonbaharda
Ne bomboş sokaklarda
این درد من
نه در بارانی که می بارد
نه در پاییز بیگانه
نه در جاده های خالی خالی

Kırılmış her yanım
Kaybolur zaman saçlarında
Gözlerim sokaklarda
Sebebi isyan aşkım
هر جایم شکسته
زمان در گیسوانت گم میشود
چشمانم در جاده هاست
علتش عصیان (سرکشی) است عشقم

İçim yanar, içim kanar da
İsyan
Geriye bir avuç yalan
Beni bu derde sen attın da, gittin ya kafam hep duman
درونم میسوزد، درونم خون گریه می کند
عصیان (سرکشی)
در پشت سرم یک مشت دروغ
تو مرا در این درد انداختی، رفتی و سرم همش دود آلود است