آرشیو تگ: از اول به آخر

“ رو تکراریم؛ از اول تا آخرش. حتی از آخر به اول هم تکرار نمیشیم. ”

برو بالای صفحه