آرشیو تگ: بلوغ

“ از هیچ کار بچگی ام پشیمان نیستم جز اینکه آرزو داشتم زود بزرگ شوم! ”

- آرزوی بچگی -
برو بالای صفحه