چرا دنیا پر از حادثه های وارونه / عاشق یکی می شی که عاشقی نمی دونه من به دنبال تو و تو دنبال کس دیگه / هیچ کدوم از ما دو تا به اون یکی راست نمی گه من واسه چشمای نازنین تو یک دیوونم...