چرا دنیا پر از حادثه های وارونه / عاشق یکی می شی که عاشقی نمی دونه

من به دنبال تو و تو دنبال کس دیگه / هیچ کدوم از ما دو تا به اون یکی راست نمی گه

من واسه چشمای نازنین تو یک دیوونم / من دوست دارم ولی علتشو نمی دونم

حالا که می خوای بری ، بذار نگاهت بکنم / چون یک بار دیگه می خوام این دلو ساکت بکنم
چرا دنیا پر از حادثه های وارونه / عاشق یکی می شی که عاشقی نمی دونه

از خودش نمی شنوی اگه یک روز بخواد بره / وقتی می پرسی ازش می گه آره ، مسافره
چقدر بین دل ها و حرف های ما فاصله هست / چشمامون می خنده اما دل هامون بی حوصله هست
چرا دنیا پر از حادثه های وارونه / عاشق یکی می شی که عاشقی نمی دونه
من به دنبال تو و تو دنبال کس دیگه / هیچ کدوم از ما دو تا به اون یکی راست نمی گه