آرشیو تگ: دروغ

خائنانه‌ترین خیانت‌ها آنهایی هستند که وقتی یک جلیقه‌ نجات در کمدت آویزان است، به خودت دروغ می‌گویی که احتمالاً اندازه‌ی کسی که دارد غرق می‌شود نیست. اینجوری است که نزول می‌کنیم و همین‌طور که به قعر می‌رویم، تقصیر همه‌ی مشکلات دنیا را می‌اندازیم گردن استعمار و کاپیتالیسم و شرکت‌های چند ملیتی و سفید پوست احمق و امریکا، ولی لازم نیست برای تقصیر اسم خاص درست کرد.
نفع شخصی؛ ریشه‌ی سقوط ما همین است.

دروغ چرا؟

دروغ چرا؟

جهان دروغ حدود یك ماهیه در پی اونم كه بدونم دوستام چطورین، چه اخلاقی دارن، منظورم از پشت به عنوان نفر سوم نگاه كنم! به نظرم همه چی دروغ میاد همه دروغ میگن تا به جایی برسن ، آخر این بالا دستا كجاست؟ راه های بهتری واسه رسیدن به اون بالا بالا ها نیست؟ یكی نیست به من بگه چرا؟!   آخه چقدر؟! چقدر دروغ؟! دروغ پشت دروغ… یعنی رسیدن به اونجایی كه می خوای اینقدر برات ... بیشتر بخوانید »

برو بالای صفحه