بعضی آدما دنیا رو زیبا میکنن… آدمایی که هروقت ازشون بپرسی چطوری؟ میگن «خوبم» وقتی میبینن یه گنجشک داره رو زمین غذا میخوره راهشون رو کج میکنن که اون نپره. اگه دستشون یخ هم بزنه، دستتو ول نمیکنه بزاره تو جیبش. آدم هایی که با صد تا غصه...