بعضی آدما دنیا رو زیبا میکنن…
آدمایی که هروقت ازشون بپرسی چطوری؟ میگن «خوبم»
وقتی میبینن یه گنجشک داره رو زمین غذا میخوره راهشون رو کج میکنن که اون نپره.
اگه دستشون یخ هم بزنه، دستتو ول نمیکنه بزاره تو جیبش.
آدم هایی که با صد تا غصه تو دلشون بازم صبورانه پای درد و دلات میشینن.
همینان که دنیا رو زیبا میکنن…

بعضی آدمها دنیارو زیبا میکنند
مثل اون راننده تاکسی که حتی اگه در ماشینش رو محکم ببندی، با صدای ملایم بهت میگه: «روز خوبی داشته باشی»
آدمایی که وقتی تو خیابون باهاشون چشم تو چشم میشی، چهرشونو بر نمیگردونن. بهت خیره میشن و لبخند میزنن.
دوست هایی که بدون مناسبت برات کادو میگیرن و بهونه ای واسه لبخند زدنت جور میکنن.
آدم هایی که از سر چهارراه یه شاخه گل میخرن میبرن خونشون.
آدم هایی که آخر شب دوستان قدیمی را با اس ام اسی یاد میکنن.
کسانی که غم هیچ کس را تاب نمی آورند و تو را به خاطر خودت میخواهند.