بدون مقدمه بگویم:

-در های استادیوم را از ساعت 11:23 باز کردید تا هوادار به فاصله 10 ساعت مانده به بازی ، خود را به استادیوم برساند و خسته شود.

-در حالی که میدانستید این بازی بیشترین هوادار ممکن را به استادیوم خواهد کشاند ،‌ آب کافی برای فروش در اختیار نگذاشتید تا هوادار چیزی حدودی 11 ساعت ، روزه آب بگیرد .

-به فاصله 4 ساعت مانده به بازی در شرایطی که استادیوم کاملا پر شده بود هواداران اقدام به پرکردن کوه ها کردند ولی به روی آن ها حمله ور شدید چون از قدرت حضور هوادار میترسیدید.

-اسکوربرد ورزشگاه اوایل صبح مثل ساعت کار میکرد؛به فاصله 5 ساعت مانده به بازی از کار انداختید تا 50 هزار هوادار موجود در محوطه استادیوم، نتواند مسابقه را از اسکوربرد تماشا کند و مجبور به بازگشت به خانه شود .

مافیای فوتبال

-موثرترین بازیکن دفاعیمان را به مسخره ترین حالت ممکن اخراج کردید تا قهرمانی مافیا را سهل تر کرده باشید.

-پنالتی صد در صد روی فرید کریمی را نادیده گرفتید تا حکمی بر قهرمانی سپاهان زده باشید .

-به فاصله ده دقیقه مانده به بازی به مسولین تیممان خبر تساوی بازی سپاهان را دادید تا تمام معادلات هجومی تراکتور را برهم زده باشید.

– خروار خروار مامور اطلاعاتتان شایعه تساوی سپاهان را در جای جای استادیوم به خورد مردم دادند تا خشم هوادار از داور را فروکش کنید و داور را از تبریز فراری دهید.

-به فاصله ده دقیقه مانده به پایان بازی اینترنت و خطوط تماس را به کلی قطع کردید.، تا هوادار حرف مامورین اطلاعات را ساده تر باور کرده باشد.

-در شرایطی که هوادار در داخل زمین قربانی دروغ کثیفتان شده بود با باتوم و فشنگ پلاستیکی قتل عام کردید تا صلابت خود را نشان دهید.همین پارسال بود که هواداران من سیتی با قهرمانی در داخل زمین ریختند ولی خون از دماغ کسی نیامد

-همه ی درهای خروجی طرف اوز به اوز به جز کوچکترین در را بستید تا دست و پای 50 نفر از هواداران زیر پای بقیه قلم شود.

-جناب نامحترم تاج در شرایطی که صبح مسابقه در تبریز بود ، به طرز مشکوکی به اصفهان رفت چون قرار نبود که تراکتور قهرمان شود.

-جناب نامحترم کفاشیان به فاصله نیم ساعت مانده به پایان بازی استادیوم را ترک کرد چون او نیز از این بازی کثیف اطلاع داشت.

-جناب نامحترم فغانی در شرایطی که حق ما را در بازی با استقلال و سپاهان خورده بود دوباره برای داوری انتخاب کردید چون قرار نبود قضاوت پاکی داشته باشید.

-سبزپوشان مسوول برگزاری جشن قهرمانی را به فاصله ده دقیقه به بازی مجبور به شادی کردن در کنار زمین کردید چون قرار بود هوادار نتیجه تساوی سپاهان را باور کرده باشد.

-گوینده استادیوم به صراحت اعلام کرد که هواداران به داخل سکوها برگردید تا جشن قهرمانی را برگزار کنیم چون بازی کثیف در آن لحظه به اتمام رسیده بود .

اگر تا دیروز پشت پرده و در خفا با تراکتور و آذربایجان دشمنی میکردید امروز و در این لحظه و در این بازی  خوب خودتان را نشان دادید. امشب بر تمام مردم آذربایجان ثابت شد که فوتبال ایران کثیف ترین فوتبال ممالک است . راستی سپاهانی های برادر ،‌این قهرمانی کثیف و مافیایی تان مبارکتان باشد.