سلام ; امروز میخوام در مورد نسل سوخته به قول عموم‌ چند سطر بنویسم‌ : ” آقا به دنیا اومدیم انقلاب شد، حرف زدیم جنگ شد راه رفتیم کودتا شد، رفتیم مدرسه جنگ تموم شد، درس خوندیم هی نظامها عوض شد، رفتیم دانشگاه کنکور ول...