مشکل از ماست

سلام ; امروز میخوام در مورد نسل سوخته به قول عموم‌ چند سطر بنویسم‌ :

” آقا به دنیا اومدیم انقلاب شد، حرف زدیم جنگ شد راه رفتیم کودتا شد، رفتیم مدرسه جنگ تموم شد، درس خوندیم هی نظامها عوض شد، رفتیم دانشگاه کنکور ول شد، رفتیم سربازی معافیت آزاد شد، رفتیم سرکار مملکت تحریم شد، خواستیم ازدواج کنیم طلا گرون شد، گفتیم بریم خارج پاسپورتمون دی پرت شد. با این شرایط که پیش میره فکر کنم مشکل از ما باشه اگه بمیریم شاید دنیا بهشت شد . یعنی جم کنید برید :-D