اگه یادتون باشه قبلنا یه مطلب داشتیم به نام نسل سوخته … حالا باز به دلم افتاده که آپش کنم …

نسل سوخته

ما…
نسل بوسه های خیابانی…
نسل کادو های یواشکی…
نسل دوستی های مجازی…
نسل جملات کوروش و دکتر شریعتی…
نسل ترس از رقص نور ماشین پلیس…
نسل سوخته…
نسل تنها…
نسل من…
نسل تو.